projekti

OPENS Banka vremena

Kako platforma funkcioniše

OPENS „banka vremena“, funkcioniše kao platforma, gde se primenjuje sistem komenadžmenta i gde se mladi bolje i lakše informišu na koji način mogu biti proaktivniji, odnosno pružati potrebnu pomoć u zajednici, putem volontiranja.

EKONOMSKI SISTEM BANKE VREMENA

Ekonomski sistem banke vremena omogućuje volonterske angažmane za sve mlade (korisnike), koji su u potpunosti u skladu sa njihovim mogućnostima i potrebama. Volonter koji volontira npr. 2 sata, može tih 2 sata da razmeni sa drugim volonterom koji drži npr. časove stranog jezika (ili programiranja) i tako je uštedeo određeni iznos kojim bi platio te časove. Tako da, pored volontiranja i pomoći zajednici, volonter ujedno razmenjuje svoje vreme sa drugim članovima (volonterima, udruženjima, školama, mesnim zajednicama i dr) – korisnicima platforme.

PREDNOSTI

Mladi, uz pomoć OPENS banke vremena, volontiranjem i razmenom svojih volonterskih sati, mogu sebi da obezbede neke specifične usluge, od drugih volontera i registrovanih korisnika (udruženja, privreda, javne ustanove) za koje na klasičnom tržištu trebaju da ponude novac.

Banka vremena svakom mladom daje jednaku šansu da volontira, doprinosi razvoju zajednice, pojedinca ali i da se usavršava. Svest o zajedničkom cilju i mogućnosti da zajedničkim snagama poboljšamo društveni i sopstveni život, uspostavlja poverenje kao sponu među korisnicima sistema, čime se unapređuju i međuljudski odnosi u zajednici. Upotrebom ovakvog sistema za razmenu zajednica može da postane samoodrživa, potirući osećanje otuđenosti među ljudima i strah za sopstvenu egzistenciju.

CILJ

OPENS Banka vremena će uticati na uspostavljanje podsticajnog okruženja za razvoj volonterizma i aktivizma mladih i promovisaće vrednost i dobrobit volonterizma i aktivizma za pojedinca i zajednicu.
Povećanje aktivnog učešća mladih kao i ostvarivanje želja i potreba mladih da se volontiranje učini dostupnijim (internet platforma je dostupna 24 časa, svaki dan) interesantnijim (mogućnost izbora više udruženja gde se može volontirati, lokalno mesnih zajednica, škola, zadruga ili neformalnih udruženja) i svrsishodnijim (razmena volonterskih sati za neke druge usluge).