Novosadski edukativni centar
za
kreativne

Holističko obrazovanje

Doprinosimo razvoju i osnaživanju mladih, sa ciljem osposobljavanja i delovanja u pravcu ličnog ispunjenja i doprinosa zajednici

Praktično znanje+ iskustveno učenje

Novosadski edukativni centar usmeren je ka razvoju praktičnog znanja i životnih veština

Doprinos društvu i lokalnoj zajednici

Celoživotno obrazovanje i naša mentorska podrška omogućavaju da se lični potencijali ostvare i doprinesu razvoju društva

Novosadski Edukativni Centar

Organizacija koja pokreće ličnu i profesionalnu transformaciju, osnažujući mlade setom upotrebljivih alata i praktičnih veština

Novosadski Edukativni Centar

Bavi se razvijanjem novog pristupa u obrazovanju, putem inovativnih radionica, online obuka, praktičnog i primenjivog programa i organizacijom događaja

WEB4YES

Kreiranje i realizacija inovativnog programa i pristupa u zapošljavanju mladih, zapošljivosti i kreativnog, društvenog preduzetništva u sklopu WeB4YES – Western Balkan Civil Society for Youth Employment Support.

Putem ovog inovativnog programa u zapošljavanju mladih, učesnici će uvideti kreativne načine za razvoj njihove karijere i naučiti prvo kako da razviju sebe, nakon toga i poslovnu ideju koja ima tržišni potencijal.

NOVOSTI

PROJEKTI

Naše usluge

Upravljanje projektima

Organizacija događaja

Lični i profesionalni razvoj

Visit us
Novosadski edukativni centar

Branka Bajića 36

Coworking: Petra Drapšina 34
Novi Sad


M. prijava@nec.rs