Skip to content

Novosadski edukativni centar
za
mlade

Holističko obrazovanje

Doprinosimo razvoju i osnaživanju mladih, sa ciljem osposobljavanja i delovanja u pravcu ličnog ispunjenja i doprinosa zajednici

Praktično znanje+ iskustveno učenje

Novosadski edukativni centar usmeren je ka razvoju praktičnog znanja i životnih veština

Doprinos društvu i lokalnoj zajednici

Celoživotno obrazovanje i naša mentorska podrška omogućavaju da se lični potencijali ostvare i doprinesu razvoju društva

Novosadski Edukativni Centar

Organizacija koja pokreće ličnu i profesionalnu transformaciju, osnažujući mlade setom upotrebljivih alata i praktičnih veština

Novosadski Edukativni Centar

Bavi se razvijanjem holističkog pristupa u obrazovanju, putem gejmifikovanih radionica, online obuka, praktičnog i primenjivog programa i organizacijom događaja

#ReLOaD2

Realizacijom ovog projekta obezbeđujemo inkluzivno i inovativno (neformalno) obrazovanje i nudimo program za celoživotno usavršavanje mladih iz osetljivih grupa, kako bi se zajedno borili protiv siromaštva i socijalne isključenosti ugroženih mladih. 

Povećanje zaposlenosti NEET i svih drugih mladih iz osetljivih grupa, ima presudnu ulogu u smanjenju siromaštva i nejednakosti između regiona, kao i između različitih društvenih grupa.

BLOG

PROJEKTI

Naše usluge od 2011.

Upravljanje projektima

Organizacija događaja

Lični i profesionalni razvoj