Skip to content

Novosadski edukativni centar
za
kreativne

Holističko obrazovanje

Doprinosimo razvoju i osnaživanju mladih, sa ciljem osposobljavanja i delovanja u pravcu ličnog ispunjenja i doprinosa zajednici

Praktično znanje+ iskustveno učenje

Novosadski edukativni centar usmeren je ka razvoju praktičnog znanja i životnih veština

Doprinos društvu i lokalnoj zajednici

Celoživotno obrazovanje i naša mentorska podrška omogućavaju da se lični potencijali ostvare i doprinesu razvoju društva

Novosadski Edukativni Centar

Organizacija koja pokreće ličnu i profesionalnu transformaciju, osnažujući mlade setom upotrebljivih alata i praktičnih veština

Novosadski Edukativni Centar

Bavi se razvijanjem novog pristupa u obrazovanju, putem inovativnih radionica, online obuka, praktičnog i primenjivog programa i organizacijom događaja

YouthHub

Ovim projektom, koji je usmeren ka razvoju veština važnih za zapošljivost NEET mladih, realizuju se uslovi za (samo)zapošljavanje mladih putem online (uživo) obuka i snimljenih video kurseva, kao i  pružanjem mentorske podrške proaktivnim inicijativama NEET mladih.

Ciljna grupa projekta jesu NEET mladi, mladi iz ruralnih sredina (žene), odnosno mladi koji imaju ideju čime bi mogli da se bave ali nemaju potrebno znanje i veštine u realizovanju njihovih ideja.

NOVOSTI

PROJEKTI

Naše usluge

Upravljanje projektima

Organizacija događaja

Lični i profesionalni razvoj