Poboljšanje ekonomske perspektive mladih iz osetljivih grupa

Analizom problema uočavamo da mladi u Srbiji i Gradu Novom Sadu nisu samo zarobljeni u problematičnoj situaciji na tržištu rada, već su izloženi i drugim rizicima kao što su siromaštvo i materijalna uskraćenost. Srbija, kao i Grad Novi Sad suočavaju se sa značajnim izazovom visokom stopom mladih ljudi koji nisu u obrazovanju, zapošljavanju ili obučavanju (u daljem tekstu NEET mladi), kao i sa visokom stopom mladih iz ugroženih grupa. U Srbiji je 2021. godine kao što znamo NEET stopa (udeo NEET mladih u ukupnom broju mladih) za uzrast od 15 do 29 godine bila 18,8%. za žene 20,4%. Prema kompozitnom indikatoru rizika od siromaštva ili socijalne isključenosti (AROPE), 30% mladih u Srbiji pripada najmanje jednoj od tri dimenzije ugroženosti , uključujući nizak intenzitet rada, relativno siromaštvo i materijalnu uskraćenost.

Kao odgovor na ovaj izazov, realizuejmo  ovaj projekat koji će pružiti inovativne i održive usluge razvoja veština upravljanja karijerom, pristupačne za sve mlade i putem mob. telefona ili laptopa, dostupne 24 časa, 7 dana nedeljno: online obuke, kurseve i mentorsku podršku kao i gejmifikacija – učenje kroz igru.

Ovim projektom motivišemo i osnažujemo osetljive grupe mladih, smanjujući broj NEET mladih i mladih ugroženih siromaštvom i socijalne isključenosti, podržavajući njihov uspešan prelazak u odraslo doba.

Prva aktivnost u okviru projekta „Poboljšanje ekonomske perspektive mladih iz osetljivih grupa“ jeste organizacija dvodnevnog trening kamp za 12 budućih karijernih praktičara.

Dvodnevni trening okupiće omladinske radnike/ce, trenere/ice, osobe koje rade i žele da rade sa mladima, u cilju podsticanja korišćenja znanja, metoda i pristupa iz oblasti karijernog savetovanja i pružanja odgovarajuće mentorske podrške za mlade.

Ovaj trening će biti prilika da učesnici uvide trendove i izazove u oblasti karijernog savetovanja sa kojima se susreću mladi na tržištu rada, kao i da dobiju dodatnu podršku u vidu informacija, novih metoda i tehnika, kako ubuduće razrešiti izazovne situacije u radu sa mladima iz osetljivih grupa. 

Nakon toga, pozivamo mlade iz ugroženih grupa za online edukativan i mentorski program u trajanju od mesec dana po grupi, 6 radionica.  Plan i program dizajniran je tako da mladi iz osetljivih grupa razviju veštine upravljanja sobom i karijerom, svoje kapacitete za veću zapošljivost i postanu finansijski pismeni i nezavisni. Takođe, edukativni program je dizajniran sa ciljem razvijanja i tzv. mekih veština: jačanje samopouzdanja, uvid u sopstvene snage i mogućnosti, samoorganizovanost, emocionalnu pismenost, efikasnu komunikaciju i jačanje dobrih odnosa sa drugima i sl.

Za kraj je planiran dvodnevni završni događaj u kome predstavljamo kako rezultate projekta, online servis kao i društvenu igru, tako i jačamo partnerstava između lokalne samouprave i organizacija civilnog društva- pružanjem podrške na poboljšanju ekonomske perspektive mladih.

Projekat „Poboljšanje ekonomske perspektive mladih iz osetljivih grupa “ sprovodi Novosadski edukativni centar u partnerstvu sa Institutom za medijaciju, pregovaranje i javne politike. Inicijativa je deo Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2)koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP).