Poboljšanje ekonomske perspektive mladih iz osetljivih grupa

Analizom problema uočavamo da mladi u Srbiji i Gradu Novom Sadu nisu samo zarobljeni u problematičnoj situaciji na tržištu rada, već su izloženi i drugim rizicima kao što su siromaštvo i materijalna uskraćenost. Srbija, kao i Grad Novi Sad suočavaju se sa značajnim izazovom visokom stopom mladih ljudi koji nisu u obrazovanju, zapošljavanju ili obučavanju (u daljem tekstu NEET mladi), kao i sa visokom stopom mladih iz ugroženih grupa. U Srbiji je 2021. godine kao što znamo NEET stopa (udeo NEET mladih u ukupnom broju mladih) za uzrast od 15 do 29 godine bila 18,8%. za žene 20,4%. Prema kompozitnom indikatoru rizika od siromaštva ili socijalne isključenosti (AROPE), 30% mladih u Srbiji pripada najmanje jednoj od tri dimenzije ugroženosti , uključujući nizak intenzitet rada, relativno siromaštvo i materijalnu uskraćenost.

Kao odgovor na ovaj izazov, realizuejmo  ovaj projekat koji će pružiti inovativne i održive usluge razvoja veština upravljanja karijerom, pristupačne za sve mlade i putem mob. telefona ili laptopa, dostupne 24 časa, 7 dana nedeljno: online obuke, kurseve i mentorsku podršku kao i učenje kroz igru (gejmifikacija).

Ovim projektom motivišemo i osnažujemo osetljive grupe mladih, smanjujući broj NEET mladih i mladih ugroženih siromaštvom i socijalne isključenosti, podržavajući njihov uspešan prelazak u odraslo doba.

Prva aktivnost u okviru projekta „Poboljšanje ekonomske perspektive mladih iz osetljivih grupa“ bila je organizacija dvodnevnog trening kamp za 12 budućih karijernih praktičara.

Dvodnevni trening okupio je omladinske radnike/ce, trenere/ice, osobe koje rade i žele da rade sa mladima, u cilju podsticanja korišćenja znanja, metoda i pristupa iz oblasti karijernog savetovanja i pružanja odgovarajuće mentorske podrške za mlade.

Ovaj trening je bio prilika da učesnici uvide trendove i izazove u oblasti karijernog savetovanja sa kojima se susreću mladi na tržištu rada, kao i da dobiju dodatnu podršku u vidu informacija, novih metoda i tehnika, kako ubuduće razrešiti izazovne situacije u radu sa mladima iz osetljivih grupa. 

Nakon toga, pozivali smo mlade iz ugroženih grupa za online edukativan i mentorski program u trajanju od mesec dana po grupi, 6 radionica.  Plan i program dizajniran je tako da mladi iz osetljivih grupa razviju veštine upravljanja sobom i karijerom, svoje kapacitete za veću zapošljivost i postanu finansijski pismeni i nezavisni. Takođe, edukativni program (kurikulum) je bio dizajniran sa ciljem razvijanja i tzv. mekih veština: jačanje samopouzdanja, uvid u sopstvene snage i mogućnosti, samoorganizovanost, emocionalnu pismenost, efikasnu komunikaciju i jačanje dobrih odnosa sa drugima i sl.

Za kraj realizujemo dvodnevni završni događaj u kome predstavljamo rezultate projekta, online servis kao i društvenu igru, i jačamo partnerstava između lokalne samouprave i organizacija civilnog društva- pružanjem podrške na poboljšanju ekonomske perspektive mladih.

Projekat „Poboljšanje ekonomske perspektive mladih iz osetljivih grupa “ sprovodi Novosadski edukativni centar u partnerstvu sa Institutom za medijaciju, pregovaranje i javne politike. Inicijativa je deo Regionalnog programa lokalne demokratije na Zapadnom Balkanu 2 (ReLOaD2) koji finansira Evropska unija (EU), a sprovodi Program Ujedinjenih nacija za razvoj Srbija (UNDP Serbia).

Razvoj-01
IMG-9f69f38964317384d7a6236e9ab4dd18-V-01
IMG-521eebb55acab2bbd8f80697251f1c87-V-01
IMG-f4d7803d2a7a81cdda3a62d32ad91544-V
IMG-8d52467a5577bcfdddd8848682eb6047-V
IMG-841a22bdf05070805779e565ce54b999-V-01
Razvoj-02
IMG-e525e54995b0fb1f378883cff87623e6-V-01 (1)
IMG-35748b50bb476444d2f363f39eb8b244-V
Razvoj (1)-01
IMG-ec68f3e5fcbc2efd325dcafd7c49519a-V-01
IMG-a40ff43059116ae75a48a38cd0f3bba9-V-01
IMG-8e45ee81c6254ef06532e24d718f6b24-V-01 (1)
IMG-26a91d0b22c35d251b69bdd751260661-V-01
IMG-530c3affe7bb23b669db6aab0cf87374-V-01 (1)