projekti

OPENS Banka vremena

Banka vremena je internet platforma za razmenu vremena putem pružanja različitih usluga.

Naša platforma omogućava međusobnu razmenu sati, znanja i veština, sa transakcijama zasnovanim na vremenu, gde je jedan sat Banke vremena jednak jednom satu rada svakog korisnika. 

Banka vremena je dostupna svim zainteresovanim korisnicima koji mogu i hoće da pomognu sebi, doprinesu društvu i da međusobno sarađuju.

Svaki registrovani korisnik poseduje specifične veštine, kao i znanje koje može da razmeni sa drugima. Za uzvrat može dobiti jednaku količinu vremena ili određenu uslugu drugog korisnika platforme.

Vreme, znanje i veštine postaju vrednosti razmene, otkriva se smisao trenutka i gesta dobre volje.

KAKO PLATFORMA FUNKCIONIŠE

Banka vremena omogućuje angažmane za sve registrovane korisnike, koji su u potpunosti u skladu sa njihovim mogućnostima i potrebama. Korisnik koji sa drugim korisnikom razmeni svoje znanje, odnosno vreme i „zaradi“ npr. 3 sata, može tih „zarađenih“ 3 sata isto da razmeni sa trećim korisnikom koji npr. drži časove stranog jezika, cratnja, programiranja, mentorstva ili usluge neke druge organizacije i tako je uštedeo određeni iznos kojim bi inače platio te časove.

Tako da, pored samopotvrde svojih veština, kao i zadovoljstva koje dobije jer je podelio sa drugima to što zna i ume, korisnik ujedno može da razmenjuje svoje sate sa drugim korisnicima platforme, ekspertima, organizacijama, udruženjima i dr.

PREDNOSTI

Korisnici Banke vremena, razmenom vremena (sati), odnosno veština i znanja mogu sebi da obezbede neke specifične usluge, od drugih članova i registrovanih organizacija za koje na klasičnom tržištu trebaju da ponude novac.

Banka vremena svakom korisniku daje jednake šanse da doprinese razvoju društva, kao i da se usavršava, prolazi razne obuke, stiče znaje, iskustvo i veštine. Često i putuje, upoznaje istomišljenike i prijatno se druži.

Svest o zajedničkom cilju i mogućnostima da zajedničkim snagama poboljšamo društveni i sopstveni život, uspostavlja poverenje kao sponu među korisnicima sistema. Upotrebom ovakvog sistema za razmenu zajednica može da postane samoodrživa, a potrebe članova (korisnika platforme) zadovoljene.

CILJ

OPENS Banka vremena će uticati i na uspostavljanje podsticajnog okruženja za razvoj volonterizma i aktivizma mladih, promovisaće razmenu vrednosti (znanja i veština) i aktivizma za pojedinca i zajednicu.

Povećanje aktivnog učešća mladih kao i ostvarivanje želja i potreba korisnika da se razmena znanja, veština i naravno vremena učini dostupnijim (internet platforma je dostupna 24 časa, svaki dan) interesantnijim (mogućnost izbora više usluga, udruženja, škola, zadruga ili neformalnih udruženja) i svrsishodnijim (razmena sati za neke druge potrebne usluge).