Građenje dobrih međuljudskih odnosa putem asertivne komunikacije

25.10

  • Start: 25. oktobra 2017. 13:00, 3 More
  • End: 25. oktobra 2017. 15:00

  • Start: 1. novembra 2017. 13:00
  • End: 1. novembra 2017. 15:00

  • Start: 8. novembra 2017. 13:00
  • End: 8. novembra 2017. 15:00

  • Start: 15. novembra 2017. 13:00
  • End: 15. novembra 2017. 15:00

Bulevar despota Stefana, Novi Sad, Vojvodina, Srbija

Ako želite da razvijate vaše lične veština komunikacije koje podrazumevaju otvoreno zastupanje sopstvenih stavova, kao i da gradite veštine dobrih odnosa, prevazilaženje ličnih strahova i jačanje samopouzdanja, ovo su ključne obuke za vas.

Ovaj trening (asertivne komunikacije) nemenjen je svim mladima koji imaju problem u komunikaciji, bilo da izbegavaju konflikte ili da u njih ulaze često, kao i svima koji žele da kouniciraju otvoreno sa samopoštovanjem i uvažavanjem ličnosti drugih.

Teme radionica:
1. Šta je asertivnost i koja uverenja nas sprečavaju da budemo asertivni
2. Tipovi komunikacije: Pasivni, agresivni, pasivno-agresivni i asertivni.
3. Razvijanje sistema uverenja koja podržavaju asertivno ponašanje
4. Asertivna prava
5. Razvijanje asertivnih veština vežbanjem, vežbanjem i vežbanjem

Reč trenera: Nakon održanih stotine treninga asertivnosti, kojih je bilo mnogo u poslednjih 15 godina, obavezno pitam učesnike kako se sada osećaju i najčešći odgovori su: Slobodniji, sigurniji… Ili kao što je jedan učesnik rekao: „Sad sam ja sebi u redu i drugi su mi u redu i svi imamo prava da zastupamo sebe“.

👉 Trener:
Nataša Đurica, dipl. psiholog, psihoterapeut, transakciona analiza, serfikovani trener trenera asertivne komunikacije

👍 Radionica je otvorena za 12 mladih između 18 i 30 godina, predstavnike omladinskih organizacija i organizacija za mlade, osobe koje rade sa mladima.

Učešće na radionicama se ne naplaćuje ali je obavezna prijava na aleksandar@nec.rs zbog ograničenog broja učesnika.