Realizovani projekti

U toku realizacije projekata stičemo nova znanja i iskustva koja delimo sa vama

Stvaralački studio i coworking

STUDIO 34 predstavlja praktičan i kreativan prostor u kome organizujemo programe ličnog i poslovnog razvoja, kao i programe razvoja preduzetničkih veština.

Prostor u kome možete doći sesti i raditi, organizovati radionicu, predavanje ili događaj.

Misija STUDIJA 34 je da podstiče i usmerava kreativnost i inovativnost učesnika programa, da jača njihove lične, profesionalne i preduzetničke veštine
VIŠE O PROJEKTU

MECEN Mentorski Edukativni CENtar

Projekat MECEN- Mentorski Edukativni Centar, predstavlja internet bazu mladih uspešnih preduzetnika i mentora , odnosno platformu na kojoj mentori nude svoje usluge za mlade radi unapređivanja njihovog znanja i veština, ličnog i profesionalnog razvoja, kao i napredovanja u karijeri.

Mentorstvo je neformalna podrška jedne osobe drugoj u ostvarivanju zajedničkog napretka u razmišljanju, znanju i radu.

Osnažujemo mlade da pronađu i primene njihove jedinstvenosti i ostvare pun potencijal

VIŠE O PROJEKTU

Jačanje kapaciteta mladih budućih preduzetnika

Glavni cilj projekta jeste jačanje kapaciteta mladih budućih preduzetnika, sa ishodom da učesnici steknu praktične preduzetničke, komunikacione i socijalne veštine.

Učesnici će uvideti kreativne načine za razvoj njihove karijere (radionica Fotoalbum moje karijere), naučiti kako da razviju poslovnu ideju koja ima tržišni potencijal, napišu održivi poslovni model, i spoznaju kako da zarade novac.

Radionice i treninge realizujemo u 3 grada (Novi Sad, Sombor i Zrenjanin), sa ukupno 45 učesnika.

VIŠE O PROJEKTU

OPENS Banka vremena

Banka vremena je onlajn platforma za razmenu vremena putem pružanja različitih usluga. Dizajnirana je za mlade i sve ljude dobre volje koji mogu i hoće da razmene određene usluge, odnosno sate.

Svaki registrovani korisnik poseduje specifične veštine, kao i znanje koje može da razmeni sa drugima. Za uzvrat može dobiti jednaku količinu vremena ili određenu uslugu drugog korisnika platforme.

Vreme, znanje i veštine postaju vrednosti razmene, otkriva se smisao trenutka i gesta dobre volje.

VIŠE O PROJEKTU

Škola društveno omladinskog preduzetništva

U školi društveno omladinskog preduzetništva, podržavamo mlade ljude da budu proaktivni, pokrenu posao kojim žele da se bave, spoznaju kako da reše određeni društveni problem, kreiraju pozitivni društveni uticaj i da stvore određenu vrednost.

Škola društveno omladinskog preduzetništva zasnovana je na principima saradnje, otvorenosti za stvaralački rad, razvoja kompetencija i inovativnosti kod mladih. Naši treneri i mentori su tu da prenesu znanja, iskustva i veštine koje imaju.

VIŠE O PROJEKTU

Promovisanje primere dobre prakse mladih preduzetnika i dobra ekonomija

Osnovni cilj projekta jeste povećanje proaktivnosti i zaposlenosti mladih, kroz programe sveobuhvatnog obrazovanja i iskustvenog učenja za pokretanje sopstvenog posla. Konkretan cilj projekta kao i rezultat jeste animiranje i pokretanje preduzetničke inicijative od strane učesnika projekta. Takođe, rezultat projekta jeste i izdavanje praktičnog priručnika „modeli podrške početnicima u poslovanju“.

VIŠE O PROJEKTU

Omladinsko i žensko preduzetništvo – od ideje do pokretanja održivog posla

U partnerstvu sa Novosadska Ženska Inicijativa na projektu „Omladinsko i žensko preduzetništvo – od ideje do pokretanja održivog posla“ organizujemo set radionica za početnike u poslovanju kao i događaj "Niste sami: Povežimo se", ciljem da stvorimo bolje uslove za sve one koji tek treba da naprave prvi preduzetnički korak, kao i širenje mreže društvenih preduzetnika.

Događaj „Niste sami: Povežimo se“ realizujemo sa idejom da se mladim preduzetnicama i preduzetnicima, predstave primeri dobre prakse.

VIŠE O PROJEKTU

Kreativne radionice

Metoda koja predstavlja praktičnu i efikasnu alatku (postupak) koja podstiče saradnju, povećava produktivnost, kreativnost i inovativnost. Šest šešira vas uči kako:

  • Podelite mišljenje na 6 različitih načina koja su metaforički prikazana kao šeširi - promenom šešira menjamo način razmišljanja
  • Istražiti svaku situaciju ili problem i stvoriti alternative koje izlaze izvan okvira očiglednih rešenja
  • Koristiti tehniku "paralelnog mišljenja" za ohrabrivanje ideja
VIŠE O PROJEKTU

Mentorska obuka za početnike u poslovanju

Obuka je podrazumevala mentorski program za lica kojima su odobrene subvencije za samozapošljavanje i predstavljala je zajednički rad mentora Aleksandra Pokrajca i Dragane Đurašinović i osnivača (preduzetnika) sa ciljevima pronalaženja najpovoljnijih rešenja za buduće poslovanje.

Ciljevi obuke takođe su bili povećanje relevantnog znanja i veština, potrebnih za uspešno vođenje posla, unapređivanje poslovanja, profesionalni razvoj, stvaranje novih poslovnih prilika i šansi...

VIŠE O PROJEKTU

Alternativna valuta ALVA

Platforma za promociju dobre ekonomije i društveno odgovornog poslovanja alva.online

Nemoguće je stvoriti održiv i pravedan razvoj bez promena u oblasti ekonomije. Zato smo se opredelili za dobru ekonomiju kako bismo promenili način na koji razmišljamo,  delujemo i osvestili se, jer iako promena počinje sa pojedincem, zajednice su te koje pokreću korenite promene.

VIŠE O PROJEKTU

F.A.R.E. Football Against Racism in Europe

Organizacije “Radovi u toku” i “Novosadski edukativni centar”, u saradnji sa Fudbalskim klubom Index i Osnovnom školom „Žarko Zrenjanin“, organizovale aktivnosti u sklopu obeležavanja nedelje borbe protiv rasizma u Evropi kroz promociju sporta, u ovom slučaju fudbala (F.A.R.E. - Football Against Racism in Europe).

U sklopu projekta Fudbal:Inkluzivna igra, organizovano je niz aktivnosti u koje su bila uključena deca dobi od 6 do 13 godina.

Osnovna škola “Žarko Zrenjanin” je otvarajući svoj edukativni prostor omogućila deci da se uključe u neke od projektnih aktivnosti.

VIŠE O PROJEKTU

Srebrni Surferi

Aktivno starenje znači starenje uz dobro zdravlje i aktivno učešće u društvu, veću nezavisnost u svakodnevnom životu i veću građansku uključenost. Koliko god stari bili, možemo imati svoju ulogu u društvu i dobar kvalitet života. Izazov je u tome da se u najvećoj mogućoj meri iskoriste veliki potencijali koje imamo čak i u dubljoj starosti.

Kao deo kontinuiranog angažovanja na promociji digitalnog opismenjavanja NEC u saradnji sa Međunarodnom mrežom pomoći iz Beograda ovog leta sprovodi projekat “Srebrni surferi” sa ciljem promocije i unapređenja korišćenja informacionih komunikacionih tehnologija među jednom od grupa stanovnika koji su najviše digitalno isključeni u Srbiji, a to su stariji.

VIŠE O PROJEKTU

Muzička ekološka akcija mladih

Muzička ekološka akcija mladih je projekat koji ima za cilj povećanje nivoa informisanosti i interesovanja u sferi zaštite životne sredine i klimatskih promena , u skladu sa uzrastom i interesovanjima ciljne grupe – učenicima srednjih škola, na njima svojstven način, kroz razvoj literalnog i muzičkog stvaralaštva, kako bismo razvili svest da svako od nas i malom pozitivnom akcijom može ublažiti negativne efekte koje je čovečanstvo zadalo svom okruženju .

Formirano i selektovano je pet novosadskih srednjoškolskih muzičkih sastava, koji će kroz predavanje i radionicu prikupiti potrebne informacije za kreiranje tekstova pesama na temu zaštite životne sredine i Novog Sada.

VIŠE O PROJEKTU

Projekat o informisanju mladih o poremećajima ishrane

U modernom društvu, poremećaji ishrane dobili su epidemijske razmere i postale ozbiljan zdravstveni problem. Poslednjih godina dvadesetog veka, najrasprostranjeniji poremećaji ishrane, anoreksija i bulimija, sreću se među adolescentima sa izraženom tendencijom javljanja u sve mlađem uzrastu. Navedeni poremećaji ishrane javljaju se u gotovo svim uzrastima, u različitim etničkim grupama. Procenjuje se da se u svetu oko 70 miliona ljudi susreće sa navedenim zdravstvenim problemima, od kojih jedna od 5 ženskih osoba zahteva stručnu pomoć. Danas, oko 10 miliona tinejdžera ima znake koji mogu da ukažu na poremećaje ishrane.

VIŠE O PROJEKTU

Zipa Info

Cilj projekta jeste kreirati inovativnu formu informisanja mladih koja će im pružati informacije na teme zapošljavanja, studija, putovanja u zemlji i inostranstvu i sl. Realizacijom ovog projekta Fondacija 021 namerava da okupi sa jedne strane omladinske organizacije a sa druge strane vodeći mediji u gradu - Radio 021, te da zajedničkim snagama i kapacitetima radimo u službi informisanja mladih u Novom Sadu.

U okviru ovog projekta predstavnici partnerskih organizacija - mladi - će biti obučeni za rad u medijima, osnovama radijskog novinarstva i korišćenja novih medija u svrhu informisanja mladih.

VIŠE O PROJEKTU

Pannonia greenfo

Pannonia Greenfo is project that aims to increase the level of knowledge and education in the field of environment protection in the wider context, and preserve natural habitats and endangered species in particular. Project encompasses elementary and secondary school pupils, students, teachers, professors, educators, youth workers and wide public. In innovative and unique way in this region, through production of multimedia content, education in environment protection, ecology, photo/video documentation and activism we aim to develop consciousness that through small everyday actions everyone can contribute in lessening the negative effects that society has created on the environment<em>and in a direct way raise awareness about problems that we are facing and possible solutions.

VIŠE O PROJEKTU

Education for sustainable development

In our Training course it is foreseen introduction of the sustainability concept within a multi-dimensional and multi-disciplinary context.  Main idea is promotion of education for sustainable development and main goal is to motivate and to encourage young people on active participation - to become active citizens in their daily life.

Our workshops and sessions will raise awareness about topics that refers on main burning themes: on climate & energy, food, water and health, biodiversity, land use planning, policy making, the economic sector, and psycho-social aspects regarding consumption, attitude change, and ethics. Besides presentations we will spend much time for discussions, case study work, small group activities, and exchange of experiences in our multi-cultural composition of the participants.

VIŠE O PROJEKTU

Zelena tačka

Jedan od osnivaca EEK „ZELENA TAČKA“ funkcioniše po principu ekološko edukativnog inkubatora, koji je otvoren za sve pojedince i pojedinke, kao i za organizacije, koje zele da rade na ostvarivanje sledecih ciljeva:
osamostaljivanje mladih i obrazovanih ljudi u skladu sa ekološkim principima, kreiranje predloga mera za unapređenje kvaliteta života, razmena iskustava i saradnja sa stručnim organima i organizacijama, srodnim udruženjima, institutima, fakultetima i preduzećima u zemlji i inostranstvu, projektovanje edukativnih filmova i organizovanje izložbi, organizovanje seminara, simpozijuma, specijalizovanih radionica i sl., iz svih oblasti koje utiču na kvalitet života, organizovanje poseta, u zemlji i inostranstvu, sajmova, izložbi, seminara, simpozijuma i sl. iz oblasti zaštite životne sredine, na neprofitabilnoj osnovi za Članove Udruženja.

VIŠE O PROJEKTU

On line nedelja 2012/2013/2014

Onlajn nedelja je godišnja evropska digitalna kampanja koja uključuje i ohrabruje ljude da koriste nove tehnologije i Internet uz pomoć veština koje im pružaju pristup mnogobrojnim mogućnostima onlajn sveta. Kampanja se organizuje svake godine u martu pod pokroviteljstvom organizacije Telecentri Evrope koja predstavlja mrežu telecentara.

2014. godine Onlajn nedelja održava se od 24. do 30. marta u telecentrima, školama, javnim bibliotekama, nevladinim organizacijama i edukativnim centrima širom Evrope.

VIŠE O PROJEKTU