projekti

Zipa Info

Cilj projekta jeste kreirati inovativnu formu informisanja mladih koja će im pružati informacije na teme zapošljavanja, studija, putovanja u zemlji i inostranstvu i sl. Realizacijom ovog projekta Fondacija 021 namerava da okupi sa jedne strane omladinske organizacije a sa druge strane vodeći mediji u gradu – Radio 021, te da zajedničkim snagama i kapacitetima radimo u službi informisanja mladih u Novom Sadu. Fondacija 021 smatra da je jedino kroz umrežavanje i saradnju, te razmenu iskustva i mišljenja, organizacija i medija moguće postići unapređenje položaja informisanja mladih. U okviru ovog projekta predstavnici partnerskih organizacija – mladi – će biti obučeni za rad u medijima, osnovama radijskog novinarstva i korišćenja novih medija u svrhu informisanja mladih. Stečeno znanje predstavnici partnerskih organizacija će u daljem toku projekta praktično primeniti kroz jednu emisiju nedeljno koju će kreirati a koja će biti vezana za polje delovanja organizacije kao i teme od značaja za mlade (zapošljavanja, studija, putovanja u zemlji i inostranstvu i sl.). Sve obrađivane teme će se postavljati na internet portal u vidu mini bloga, sa ciljem da se mladima omogući komentarisanje tema, postavljanje pitanja; omogućiti mladima da preuzmu aktivnu ulogu u sopstvenom informisanju. Najznačajniji rezultat ovog projekta: biće kreiran nov model saradnje između organizacija i medija i inovativna nova medijska forma za informisanje mladih. Verujemo da će rezultati ovog projekta biti motivacija i podsticaj za druge medije i organizacije da pokrenu slične aktivnosti.