projekti

Srebrni surferi

Čovek ne može da učini ništa protiv toga što stari, ali se mora svim silama boriti da ne zastari” govorio je pisac Somerset Mom.


Aktivno starenje znači starenje uz dobro zdravlje i aktivno učešće u društvu, veću nezavisnost u svakodnevnom životu i veću građansku uključenost. Koliko god stari bili, možemo imati svoju ulogu u društvu i dobar kvalitet života. Izazov je u tome da se u najvećoj mogućoj meri iskoriste veliki potencijali koje imamo čak i u dubljoj starosti.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kao deo kontinuiranog angažovanja na promociji digitalnog opismenjavanja Novosadski Edukativni centar u saradnji sa Međunarodnom mrežom pomoći iz Beograda ovog leta sprovodi projekat “Srebrni surferi” sa ciljem promocije i unapređenja korišćenja informacionih komunikacionih tehnologija među jednom od grupa stanovnika koji su najviše digitalno isključeni u Srbiji, a to su stariji.  Naša organizacija će biti nosilac aktivnosti u Novom Sadu

U projektu učestvuju lokalne zajednice iz Srbije koje organizuju radionice za sticanje e-veština za starije od 55 godina. One će biti u vidu kratkih kurseva koji će se organizovati u školama / bibliotekama / orginizacijama civilnog društva koje imaju adekvatne tehničke resurse.

Kroz ove edukativne radionice stariji će steći osnovna IT znanja (Windows, Word, Internet i imejl) i naučiti kako im korišćene interneta može doneti pobojlšanje u kvalitetu njihovog života

  • Kako uz internet mogu da komuniciraju sa svojim bližnjima koji se nalaze van Srbije,
  • Kako da prate servisne informacije o penzijama, uslugama centara za stare, popustima i drugim pogodnostima na koje kao starija lica imaju pravo
    • Kako da koriste internet u svrhu učenja i dolaska do novih saznanja u oblasti koja ih interesuju
  • Kako da budu aktivni i produktivni građani i u trećem dobu,
  • Kako da se druže i povezuju sa starim prijateljima putem društvenih mreža, itd.

U sklopu projekta biće održano i IT takmičenje baka, deka i njihovih unuka koje se organizuje već drugu godinu za redom sa ciljem da se istakne važnost intergeneracijske podrške u digitalnom opismenjavanju, da se pokaže da unuke i unuci mogu odigrati važnu ulogu u ovom procesu podučavajući svoje bake i deke u korišćenju računara i Interneta. Par mogu da čine baka ili deka sa unukom mlađim/mlađom od 13 godina. Parovi baka/deka + unuk/unuka će se takmičiti među sobom u što bržem i što tačnijem popunjavanju onlajn testa u kom će imati zadatak da odgovore na niz različitih zanimljivih pitanja koristeći Internet za traženje informacija.