projekti

Škola društveno omladinskog preduzetništva

U školi društveno omladinskog preduzetništva, podržavamo mlade ljude da budu proaktivni, pokrenu posao kojim žele da se bave, spoznaju kako da reše određeni društveni problem, kreiraju pozitivni društveni uticaj i da stvore određenu vrednost.

Škola društveno omladinskog preduzetništva zasnovana je na principima saradnje, otvorenosti za kreativan rad, razvoja kompetencija i inovativnosti kod mladih i predstavlja podsticajnu, stvaralačku sredinu. Naši predavači i mentori su tu da prenesu znanja, iskustva i veštine koje imaju.

Škola društveno omladinskog preduzetništva pruža obrazovne i mentorske usluge za:

  • Započinjanje i razvoj kreativnog poduhvata/projekta/ideje
  • Razvijanje društvenog preduzetništva mladih prateći koncept (samo)održivog razvoja

Škola povezuje i umrežava mlade, udruženja građana, preduzetnike, freelancere, potencijalne donatore, investitore i dr.

U školi se bavimo razvijanjem kreativnog (stvaralačkog) pojedinca, njegovog ličnog i profesionalnog razvoja kao i umrežavanjem mladih i kreativnih ljudi. Učesnici programa učestvuju u stvaranju kreativnih i inovativnih ideja/događaja/usluga koje su sposobne rešavati probleme na konstruktivan i samoodrživ način.

Društveno preduzetništvo predstavlja otkrivanje (inovaciju), korišćenje mogućnosti i stvaranje profita, kako bi se omogućila održivost projekta, odnosno organizacije. Tokom kursa upoznaćemo vas sa raznim uspešnim primerima društvenog i omladinskog preduzetništva i voditi vas kroz proces uspostavljanja preduzeća/udruženja/zadruge i dr. čiji ja misija i cilj rešavanje društvenih problema i problema (lokalne) zajednice.