projekti

Promovisanje primere dobre prakse mladih preduzetnika i dobra ekonomija

Osnovni cilj projekta jeste povećanje proaktivnosti i zaposlenosti mladih, kroz programe sveobuhvatnog obrazovanja i iskustvenog učenja za pokretanje sopstvenog posla. Konkretan cilj projekta kao i rezultat jeste animiranje i pokretanje preduzetničke inicijative od strane učesnika projekta.

Takođe, rezultat projekta jeste i izdavanje vodiča (priručnika)- „modeli podrške početnicima u poslovanju“. Pruručnik je  besplatan za sve direktne i indirektne korisnike.

Osnovne aktivnosti projekta su obuke za mlade nezaposlene, zainteresovane za pokretanje posla. Obuke podrazumevaju (interaktivna) predavanja i radionice.

Održavanje konferencije koje popularišu preduzetništvo i samozapošljavanje mladih kao i info dan o dostupnim izvorima finansiranja sopstvenog posla.

Mere:

  • Realizacija edukacija koje se bave efikasnim upravljanjem karijere za mlade.
  • Realizacija obuka za početnike u biznisu, kao i realizacija specijalizovanih obuka iz oblasti koje su neophodne za vođenje sopstvenog posla
  • Organizacija info dana o dostupnim izvorima finansiranja sopstvenog posla i institucijama koje pružaju nefinansijsku podršku.
  • Organizovanje info dana, kojim se populariše preduzetništvo i samozapošljavanje mladih.
  • Aktivnosti koje promovišu primere dobre prakse mladih preduzetnika .

Strateški ciljevi:

  • Unapređivanje zapošljivosti mladih kroz programe neformalnog obrazovanja za pokretanje sopstvenog posla, sa posebnim akcentom na mlade iz prigradskih naselja,
  • podizanje kapacitete mladih za efikasno upravljanje karijerom kroz edukacije, kampanje i razvoj programa karijernog vođenja i savetovanja.
  • Sprovođenje aktivnosti kojima se doprinosi popularizaciji preduzetništva mladih i svih oblika samozapošljavanja
  • promocija primera dobre prakse mladih preduzetnika