projekti

Muzička ekološka akcija mladih

KRATAK OPIS PROJEKTA:

Muzička ekološka akcija mladih je projekat koji ima za cilj povećanje nivoa informisanosti i interesovanja u sferi zaštite životne sredine i klimatskih promena , u skladu sa uzrastom i interesovanjima ciljne grupe – učenicima srednjih škola, na njima svojstven način, kroz razvoj literalnog i muzičkog stvaralaštva, kako bismo razvili svest da svako od nas i malom pozitivnom akcijom može ublažiti negativne efekte koje je čovečanstvo zadalo svom okruženju .

Formirano i selektovano je pet novosadskih srednjoškolskih muzičkih sastava, koji će kroz predavanje i radionicu prikupiti potrebne informacije za kreiranje tekstova pesama na temu zaštite životne sredine i Novog Sada. Kroz predavanja i radionice srednjoškolci će biti upoznati sa problemima životne sredine, kako u svojoj zajednici, tako i na globalnom nivou.

U drugoj fazi, muzički sastavi  će uvežbavati kreirane muzičke numere, da bi ih kao krunu njihovog rada predstavljali na manifestaciji  povodom obeležavanja Dana klimatskih promena –  04. novembra 2011. Muzičke numere će biti snimljene u studiju i moći će besplatno da se daunlouduju na sajtu Ekomune (www.ekomuna.org).

Kao treća faza projekta je manifestacija Dan klimatskih promena koja  će se održati u svečanoj sali gimnazije Laza Kostić u Novom Sadu biće emitovan i film na temu zaštite životne sredine.

Ovim projektom očekujemo da će srenjoškolci biti dovoljno motivisani da se problematikom zaštite životne sredine pozabave , a i da problematika bude predstvaljena na njima prijemčiviji način.

NAZIV AKCIJE: MEYA (Music ecology youth action)

TRAJANJE AKCIJE: 10.10.2011 – 4.11.2011. godine

CILJNA GRUPA: Mladi uzrasta 14 – 19 godina, oba pola

BROJ DIREKTNIH KORISNIKA: 25

POZADINA:

 Prema informacijama koje smo dobili iz Lokalnog akcionog plana, dolazimo do zaključka da ponuda programa neformalnog obrazovanja nije mladima dovoljno atraktivna, pre svega zato što programi neformalnog obrazovanja nisu mladima predstavljeni na njima razumljiv i vidljiv način. Na pitanje mladima uzrasta od 14 – 20 god, kakav uticaj aktivno uključivanje mladih u zaštitu životne sredine može imati na očuvanje prirodnih resursa, 63%  je odgovorilo da značajno može da utiče aktivno uključivanje mladih. Takođe, jedan od problema je taj što stvaralaštvo mladih nije vidljivo. Mladima  nije jasan pojam stvaralaštva i mogućnosti stvaralaštva. Mladi stvaraoci imaju problem nepostojanja sistemskog programa podrške u prezentovanju i dokumentovanja stvaralaštva. Netradicionalni i eksperimentalni oblici stvaralaštva  mladih nisu prepoznati kao ravnopravni oblici stvaralaštva, a u kulturnoj ponudi grada mali je broj programa u kojima mladi mogu aktivno učestvovati. Kulturna ponuda u gradskoj sredini je centralizovana, često su zanemareni delovi grada van „zone centar“ pa i tu nastaje problem. Na osnovu svega ovoga stiče se utisak da je neophodno što više raditi na permanetnom informisanju mladih na način koji je adekvatan za mlade kao specifičnu ciljnu grupu  i aktivnostima koje institucije i organizacije sprovode, a u koje se i oni mogu uključiti. U prilog tome, govori i činjenica da se tokom istraživanja došlo do podatka da su mladi u Novom Sadu i te kako svesni problema iz oblasti zaštite životne sredine koji ih okružuju. Mladi veoma produktivni kada je u pitanju navođenje problema u oblasti zaštite životne sredine, međutim većina njih nije spremna da se aktivno uključi (samo 22% bi želelo da se aktivno uključi), dok bi se 60% mladih uključilo pasivno (potpisivanjem peticija i sl.) Od onih koji su želeli da se angažuju po ovom pitanju (aktivno i pasivno) kao najatraktivnije oblasti u kojima bi se aktivirali odabrane su zaštita prirode i životna sredina i zdravlje mladih.

Mladi su budućnost društva i planete. Mladi imaju interes i obavezu da se bave problemima životne sredine i održivog razvoja, jer moraju da žive sa posledicama onoga što su im ostavile prethodne generacije i moraju misliti o generacijama koje dolaze.”

 (Nacionalna strategija za mlade Republike Srbije)

Zaštita životne sredine podrazumeva aktivnosti i planove koji imaju za cilj očuvanje prirodnih resursa, odžanje trenutnog stanja u životnoj sredini i gde god je to moguće unapređenje stanja životne sredine. Održivi razvoj predstavlja težnju da se stvori bolji svet ravnotežom socijalnih, ekonomskih i faktora zaštite životne sredine. Harmoničan odnos ekologije i privrede uslov je da se prirodno bogatstvo naše planete sačuva i za buduće generacije.

(Strategija održivog razvoja Republike Srbije).