projekti

Mentorska obuka za početnike u poslovanju

Dodatna obuka i obrazovanje početnika u biznisu, podrazumevala je mentorski program (u trajanju od 4. dana) za samozaposlena lica kojima su odobrene subvencije za otvaranje privrednih subjekata (preduzetničkih radnji, agencija, biroa i dr.) i predstavljala je zajednički rad mentora i osnivača (preduzetnika) sa ciljevima nalaženja najpovoljnijih rešenja za buduće poslovanje.

Ciljevi obuke su takođe bili povećanje nivoa znanja i veština novozaposlenih lica potrebnih za uspešno vođenje posla, unapređivanje poslovanja, nastupa na tržištu, stvaranje novih poslovnih prilika i šansi, kao i ostvarivanje pozitivnog poslovnog rezultata novootvorenog preduzeća- preduzetničke radnje.

Mentorski program predstavljao je stručnu pomoć (unapređenje i razvoj ljudskog kapitala i praktičnog znanja koje bi dovelo kako do većeg samozapošljavana tako i do lokalno ekonomskog razvoja putem iskustvenog učenja) novozaposlenim licima – preduzetnicima koji su pokrenuli samostalni posao, sa ciljem prenosa relevantnih znanja, veština, iskustvenog učenja i psihosocijalne podrške za profesionalni razvoj i uspeh u poslu.

Mentori Aleksandar Pokrajac i Dragana Đurašinović u navedenim predavanjima podelili su svoja znanja i iskustva novozaposlenim licima – preduzetnicima koji su prihvatili mentorsku obuku. U dogovorenom vremenu trajanja od 4. dana po dva sata nedeljno, mentori i polaznici (učesnici) zajedno su radili na postizanju specifičnih ciljeva, na osnovu zadatih tema definisanih na početku programa kao i u konkursnoj dokumentaciji.

Mentori su pružili profesionalni pristup, razmenili su praktična znanja i iskustva, bili su objektivni u predlozima za rešavanje realnih (tržišnih) problema, potrudili su se da daju konstruktivne savete ali i da razviju samopouzdanje kod svakog polaznika.