Kreiranje i realizacija inovativnog programa i pristupa u zapošljavanju mladih, zapošljivosti i kreativnog, društvenog preduzetništva

Početak novog projekta „Kreiranje i realizacija inovativnog programa i pristupa u zapošljavanju mladih, zapošljivosti i kreativnog, društvenog preduzetništva“ u sklopu WeB4YES – Western Balkan Civil Society for Youth Employment Support

U narednih 9 meseci realizovaćemo:
🎯 Inovativni program i pristup u zapošljavanju mladih kako u Novom Sadu (3 grupe sa 10 učesnika *5 radionica), tako i u Somboru, Subotici, Zrenjaninu i Pančevu po jednu radionicu.
🎯 Mentorsku podršku za učesnike programa u partnerstvu sa Centar za razvoj preduzetničkog ekosistema
🎯 2 događaja sa primerima dobre prakse mladih preduzetnika.
🎯 online platformu sa 2 kursa sa tematikom preduzetništva, marketinga i sl. koji će biti besplatni za registrovane korisnike.
🎯 Društvenu igru koja podstiče proaktivan pristup mladih ka preduzetništvu, samospoznaji (putem SWOT analize ličnih ciljeva), proveri i valorizaciji poslovne ideje kao i preuzimanju potrebnih akcionih koraka za postizanje društveno odgovornog preduzetničkog cilja. 

Cilj projekta je stvaranje boljih uslova za razvoj preduzetništva mladih, zasnovani na društvenom razumevanju i podršci omladinskom preduzetništvu i inovativnosti.

Prva aktivnost projekta u skladu sa ciljem jeste organizovanje inovativnih preduzetničkih obuka (za sticanje praktičnih znanja i veština) i razvijanje finansijske pismenosti mladih, iz domena omladinskog preduzetništva za 70 mladih (nezaposlenih) lica. Rezultat ovih projektnih aktivnosti jeste (samo)zapošljavanje jedne (1) mlade osobe, posle stručnih obuka, treninga i radionica koji će ostvariti pravo na subvencije za samozapošljavanje (pod uslovom da su bili na evidenciji NSZ i da su završili obuke iz preduzetništva (aktivnost projekta) kao i napisali poslovni plan. Tako da rezultat ovog projekta treba da bude i povećanje broja mladih koji su pokrenuli sopstveni posao ili organizovali udruženje, sa društveno odgovornom misijom.

Obuke u Novom Sadu (3 grupe*10 učesnika) predstavljaju konkretnu aktivnost u trajanju mesec dana (5 nedelja), po grupi, tokom koje će učesnici projekta steći potrebna znanja i veštine iz oblasti profesionalnog razvoja: komunikacije, veštine timskog rada, učenje kroz igru i rad na sebi, sposobnost prilagođavanja i fleksibilnost, veštine kreativnog rešavanja problema, veštine u pogledu planiranja i postavljanja ciljeva, organizacione i preduzetničke veštine.

Jedna radionica biće održana i u Zrenjaninu, Subotici, Somboru i Pančevu (10 učesnika po gradu, ukupno 40 mladih) kako bi uvideli kako mladi i u drugim gradskim sredinama razmišljaju povodom preduzetništva, kao i to da promovišemo preduzetničku kulturu.

U toku realizacije drugog dela projekta, pružanje mentorske podrške sa partnerima iz Centra za razvoj preduzetničkog ekosistema, mladi koji (posle realizovanih obuka o preduzetništvu) žele da osnuju preduzetničku agenciju ili pravno lice dobijaju besplatnu mentorsku podršku (pravno- ekonomsku savetodavnu pomoć) i za osnivanje preduzeća/organizacije.

Putem mentorske podrške za početnike u poslu, od strane iskusnih preduzetnika (master ekonomista i dipl. pravnik) iz Centra za razvoj preduzetničkog ekosistema, obezbeđujemo mladima podršku za lični, profesionalni i poslovni razvoj, razvijanje samopouzdanja, sticanje novog (praktičnog) znanja, razmenu znanja i iskustva, izgradnja plana razvoja i dr.

Rezultat projekta jeste i organizovanje događaja primera dobre prakse mladih preduzetnika, koji bi na afirmativan način predstavili posao kojim se bave, kako bi zajedno povećali broj mladih sa pozitivnim stavom o preduzetništvu.

Razvijamo društvenu igru koja promoviše proaktivan pristup mladih ka preduzetništvu, samospoznaji (putem SWOT analize ličnih ciljeva) i preuzimanju akcionih koraka za postizanje društveno odgovornog preduzetničkog cilja. Izrada i testiranje igre biće realizovano u toku samih kreativnih radionica, koristeći alatke poput: Points Of You- the coaching game, design thinking-a i dr.

Prijava putem registracione forme. 

no replies

Leave your comment