Jačanje kapaciteta mladih budućih preduzetnika

Glavni cilj projekta jeste jačanje kapaciteta mladih budućih preduzetnika, sa ishodom da učesnici steknu praktične preduzetničke, komunikacione i socijalne veštine.

Učesnici će uvideti kreativne načine za razvoj njihove karijere (radionica Fotoalbum moje karijere), naučiti kako da razviju poslovnu ideju koja ima tržišni potencijal, napišu održivi poslovni model, i spoznaju kako da zarade novac.

Ovim projektom realizujemo programe društveno-omladinskog preduzetništva i razvijamo uslove za (samo)zapošljavanje mladih, putem neformalnog obrazovanja i iskustvenog učenja. 
Projekat je ujedno usmeren i ka stvaranju mogućnosti za produktivno zapošljavanje mladih, kao i efikasan prelazak sa školovanja na rad.

Kroz ovaj projekat mladi se podstiču da budu proaktivni, pokrenu sopstveni posao, nauče kako da reše određeni društveni problem, stvore pozitivan društveni uticaj i određenu vrednost.

Radionice i treninge realizujemo u 3 grada (Novi Sad, Sombor i Zrenjanin), sa ukupno 45 učesnika.

Posle radionica u svakom gradu organizujemo i događaje- primere dobre prakse, na kojima možete od drugih da čujete kako su počeli i šta su uradili da budu uspešni u tome šta rade.

Cilj događaja je da se stekne određeno praktično znanje iz primera dobre prakse, koje u suštini predstavlja iskustveno učenje.

Još jedan od rezultata projekta biće i priručnik (na kome trenutno radimo), omladinsko preduzetništvo – kako započeti. 

Priručnik će biti dostupan na ovoj veb stranici projekta, svim zainteresovanim stranama.

PRIJAVI SE

Leave your comment