projekti

ALVA-alternativna valuta

Alva nam omogućava razmenu, uštedu i popuste. Na duže staze, baš uz pomoć Alve stvaramo tržište jednako za sve! Sada, kada smo Vam dali dva dobra razloga zašto odabrati Alvu, želimo da odgovorimo na pitanje šta je ona zapravo.

Alva je:

  • Sistem za razmenu (kompezaciju): Upotrebom Alve korisnik ima mogućnost da plaća robu i usluge robom koju poseduje (zaliha, višak, neiskorišćeni kapacitet), kao i uslugama (znanjem i veštinama). Ovakvim vidom razmene, Alva postaje i
  • Sredstvo za uštedu, pogodno kako za fizička, tako i za pravna lica.
  • Sistem za popuste: Korisnik može da izrazi deo cene u dinarima, a deo u alvi. Na ovaj način alva postaje određeni vid popusta. Na primer, možete postaviti oglas u kojem prodajete fotoaparat za 150 evra, koji će zainteresovano lice moći da plati 100 evra i 5000 alvi, umesto 15 000 alvi ili 150 evra. Na ovaj način, korisnik i dalje koristi novac, ali u manjoj količini, pošto deo plaćanja vrši u alvama.
  • Platforma za promociju dobre ekonomije i društveno odgovornog poslovanja: Nemoguće je stvoriti održiv i pravedan razvoj bez dubokih promena u oblasti ekonomije. Zato smo se opredelili za dobru ekonomiju kako bismo promenili način na koji razmišljamo i delujemo i osvestili da iako promena počinje sa pojedincem, zajednice su te koje pokreću korenite promene.

Dobrodošli na tržište jednako za sve! Pozivamo Vas da se registrujete na našoj platformi i zajedno sa  nama stvarate bolju budućnost!

ŠTA JE ALVA I ŠTA JE TO ŠTO NAM PRUŽA?

  • NOVO TRŽIŠTE

Ekonomski sistem Alve svojim korisnicima pruža dodatan pristup ekonomskim dobrima, odnosno novo tržište. Nakon puštanja u rad, sve cene se određuju po principima slobodnog tržišta.

  • UZAJAMNOST

Osnovna odgovornost svakog korisnika je da pruži barem onoliko koliko uzima. Time mreža postaje jača, a novi korisnici motivisani da se aktivnije uključe. Odgovornim ponašanjem i doprinosom razvoju sistema aktivni korisnici stiču reputaciju u okviru mreže.

  • VIDLJIVOST

Upotrebom Alve korisnik ima uvid u evidenciju svih izvršenih transakcija, kao i u istoriju poslovanja svakog korisnika sistema, bilo da je u pitanju administracija ili regularan korisnik kao fizičko lice. Time se prevazilaze mogućnosti bilo kog vida zloupotrebe.

  • PRERASPODELA

Ekonomski sistem Alve omogućava preraspodelu postojećih ekonomskih dobara u skladu sa potrebama sopstvenih korisnika.  Oglašavanjem i razmenom robe koja se ne upotrebljava (višak, neiskorišćeni kapacitet), njenim renoviranjem ili ponovnim upotrebljavljanjem od strane drugih korisnika, podmiruju se potrebe bez obavezne kupovine novih proizvoda, čime se ostvaruju značajne uštede na nivou zajednice.

  • UPOTREBA NEISKORIŠĆENIH RESURSA

Ekonomski sistem Alve omogućava mobilizaciju svih raspoloživih ljudskih, materjalnih i infrastrukturnih resursa lokalne zajednice, koji se ne mogu iskoristiti u konvencionalnom privrednom sistemu. Ovo može biti izlaz za sve nezaposlene kao i sva materjalna dobra koja se decenijama ne upotrebljavaju i propadaju.