Škola društveno omladinskog preduzetništva: Poslovni model Canvas

5

  • Start: 25. oktobra 2018. 18:00
  • End: 25. oktobra 2018. 21:00

Železnička 33, Novi Sad, Vojvodina, Srbija

Ključ svakog uspešnog preduzetničkog poduhvata jeste poslovni model na kome se on zasniva. 🚀
👉 Poslovni model je način na koji vaša organizacija rešava problem ciljne grupe, kreira i isporučuje vrednosti i ostvaruje prihode.
👉 Poslovni model treba da vam odgovori na osnovno pitanje – odakle dolazi novac? 💰

☑️ Potrebno je da imate samoodrživi poslovni model, da pokrijete sve troškove i da imate odgovarajući nivo dobiti kako bi realizovali vaše ciljeve.

Jedan od veoma praktičnih alata za poslovno modeliranje jeste ☑️Business Model Canvas – preduzetnički i upravljački alat, koji omogućava da se poslovni model dizajnira, opiše, unapredi i testira. Ovo je dinamičan i kreativan alat koji omogućava praktično menjanje i dopunjavanje sadržaja.

Radionicu vodi Aleksandar Pokrajac master ekonomista, društveni preduzetnik, osnivač i mentor Razvojno poslovni centar

Učešće se ne naplaćuje ali broj mesta je ograničen, tako da je obavezna prijava na aleksandar@nec.rs

☑️ Projekat Škola društveno omladinskog preduzetništva http://skolapr.edu.rs/, sprovodi Novosadski edukativni centar a finansira Ministarstvo omladine i sporta Republike Srbije, sa ciljem realizacije programa omladinskog preduzetništva i poboljšanja uslova za zapošljavanje mladih kao i razvijanje društveno odgovornih ideja koje doprinose rešavanju problema lokalnih zajednica i (samo)zapošljavanju mladih.